Angielski dla firm – Kraków, Katowice, Warszawa

Specjalizujemy się w profesjonalnych szkoleniach językowych dla firm, instytucji i klientów korporacyjnych.

Dostarczamy szkolenia językowe dla firm takie jak : standardowe, niestandardowe, ogólne, kursy Business English, kursy indywidualne, szkolenia specjalistyczne dla firm powiązane ze szkoleniami biznesowymi dla firm w oparciu o zasadę „custom fit approach”, w której klient decyduje o charakterze kursu językowego w danej firmie.

Nasze kursy takie jak: angielski dla firm są ściśle dopasowane do wymogów i oczekiwań klientów w firmach i korporacjach, analiza i ciągły monitoring (zobacz audyt językowy) daje nam możliwości większej optymalizacji szkolenia językowego w danej firmie.

W obecnym zglobalizowanym świecie gdzie szybka i efektywna komunikacja odgrywa nadrzędną rolę, nauka i znajomość języków obcych staje się koniecznością w biznesie. Nawiązywanie i utrzymanie kontaktów biznesowych pomiędzy firmami bez odpowiedniego przygotowania językowego staję się barierą, która na dłuższą metę i większą skalę może hamować rozwój firmy.

Celem naszej firmy szkoleniowej jest zdiagnozowanie potrzeb klienta w ramach umiejętności językowych, przygotowanie, realizacja i ewaluacja szkolenia językowego w firmie, podnoszenie pracowniczych kwalifikacji językowych ( np. poprzez wprowadzenie kursu angielskiego w firmie na szeroka skalę), wyznaczanie dalszych torów rozwoju firmy w dziedzinie umiejętności językowych, szukanie optymalnych rozwiązań lingwistycznych w danej firmie pod względem finansowym, czasowym i merytorycznym.