Kontakt

The Specialist
ul. Borkowska 17B/1
30-438 Kraków
Tel.: 602-592-583
e-mail: office@thespecialist.pl
Oddział w Warszawie
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa