Kurs angielskiego zawodowego w branży budowlanej

Kurs angielskiego zawodowego w branży budowlanej

Po okresie chwilowego zastoju związanego z kryzysem budownictwa w 2008 roku, sektor ten w Polsce jak i za granicą przeżywa swoje kolejne lata boomu inwestycyjnego. Na rodzimym rynku zjawisko to jest związane z wykorzystaniem środków unijnych do roku 2020 szczególnie jeśli chodzi o sektor budownictwa komercyjnego. Praca w sektorze budownictwa staje się dla inżynierów coraz bardziej obiecującym wyborem kariery zawodowej. Jednakże należy pamiętać o tym ze tak jak w każdej dziedzinie gospodarki tak i tutaj wymagania stawiane kandydatom z roku na rok stają się coraz większe. Wiele firm funkcjonuje obecnie w środowisku międzynarodowym, tak więc znajomość wiedzy merytorycznej połączona wraz z biegłą znajomością języka stanowi już pewien standard, który weryfikuje kandydatów już na początkowych etapach rekrutacji. Krótko mówiąc jeśli jesteś inżynierem budownictwa bez bardzo dobrej znajomości języka obcego o dobrej pracy w międzynarodowej korporacji możesz tylko pomarzyć.

Obecnie na samym tylko polskim rynku pracodawcy tacy jak: Skanska, Budimex, Mota Engil, Strabag poszukują inżynierów i techników budownictwa z biegłą lub przynajmniej komunikatywną znajomością języka angielskiego. Zainwestowanie w kurs językowy, który zaczynałby się od poziomu A2, B1 wydaje się być podstawą znajomości językowej wśród specjalistów z danej branży.

W ramach właśnie takiej specjalizacji proponujemy Państwu kurs angielskiego technicznego obejmujący zagadnienia związane z klasyfikacją budynków, projektami i nazwami pomieszczeń, specyfikacją robót budowlanych, nazwami maszyn i urządzeń budowlanych.

Jaki wybrać zakres tematów szkoleń angielskiego z branży budowlanej?

Profesjonalny kurs angielskiego zawodowego dla kadry budowlanej z całą pewnością powinien zawierać treści związane z terminologią placu budowy, wyrażeniami związanymi z kosztorysowania, terminologii dotyczącej cech materiałów budowlanych, charakterystyki gruntów budowlanych.

Murarzom proponujemy zajęcia o konstrukcjach murowanych, cemencie, betonie i kruszywach.

Treści o konstrukcjach betonowych i żelbetonowych cieszą się zainteresowaniem wśród techników budownictwa.

Ostatnią tematykę choć pewnie kluczową i pierwszorzędną stanowi bezpieczeństwo pracy na budowie, na który to kursie zwracamy uwagę na wyposażenie i zachowania w ramach BHP.

Angielski w zawodowej branży budowlanej może być wykorzystywany przez inżynierów budownictwa w ramach rozwoju językowego umożliwiającego rozumienie i swobodne przyswajanie literatury fachowej w j. obcym. W dzisiejszym świecie gdzie tempo generuje szybkie zmiany , bardzo dużo nowinek technologicznych znajduje swoje odzwierciedlenie w literaturze dla inżynierów. Przykład który każdy mógłby zacytować wręcz od ręki to wykorzystanie odnawialnych żródeł energii w budownictwie. Nie trzeba nikomu przypominać ze do 2021 roku Komisja Europejska   chce osiągnąć 20 procentowy udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w gospodarkach europejskich.

Dyrektywa ta ma odzwierciedlenie w budownictwie energooszczędnym , rozwoju architektury ekologicznej promującej zrównoważony rozwój , coraz częściej zwraca się uwagę na korzyści ekonomiczne poprawy efektywności energetycznej budynków.

Stawia to coraz większe wymagania dla projektantów, inżynierów budownictwa, urbanistów którzy na bieżąco śledzą nowinki branżowe w magazynach anglojęzycznych.

Przykładowe zwroty po angielsku

Health and safety on a site:

 • alcohol wipe – gazik
 • assuarance on the roof – asekuracja na dachu
 • deep excavation – głębokie wykopy
 • dressings – opatrunki
 • electric shock – porazenie pradem
 • flammable materials – materiały łatwopalne
 • hazard – zagrozenie
 • height work permit – pozwolenie na pracę na wyskości
 • hi-vis vest – kamizelka odblaskowa
 • overhead load – uwaga na cięzar nad głową
 • P.P.E. – sprzęt ochronny
 • rigging – olinowanie
 • OMS training – kurs BHP
 • safety harness – uprząż bezpieczeństwa
 • self- inhibitor device – urządzenie samohamowne
 • tweezer – pęseta
 • vertical safety net – siatki bezpieczeństwa pionowe
 • web belt – zawiesie pasowe
 • welding mask – maska spawalnicza

Przykładowe ćwiczenia z angielskiego w branży budowlanej

navigate_before
navigate_next

The Specialist - oferta szyta na miarę

Szkolenia dla firm i korporacji

Zajęcia skierowane są do pracowników firm, korporacji i instytucji, które chcą przełamać bariery związane trudnościami komunikacyjnymi – nie tylko wewnątrz przedsiębiorstwa, ale i w ramach międzynarodowej współpracy.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szkolenia specjalistyczne

Osobną grupę w ofercie naszych szkoleń stanowią  szkolenia branżowe i specjalistyczne. Są to szkolenia zawodowe ściśle powiązane ze słownictwem i tematyką dla specjalistów z wybranych branż, którzy chcieliby dokształcić się w języku obcym.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szkolenia dla kadry menadżerskiej

Zapraszamy managerów do skorzystania z 3-dniowych, wyjazdowych szkoleń językowych opartych na Case Studies – biznesowych przykładach firm i ich problemów, w których to sytuacjach kursanci od początku ćwiczą sprawności językowe.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Business English

Wybierając Business English, nasi Klienci uczą się negocjacji, a także pisania formalnych maili czy tradycyjnej korespondencji w sposób wysoce profesjonalny.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Academic English

Kurs Academic English przeznaczony jest dla osób, które mają w swoich planach studia anglojęzycznym uniwersytecie lub innej placówce szkolnictwa wyższego oferującej studia magisterskie.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Audyt językowy

Audyt językowy to proces dokładnej oceny sprawności językowych pracowników w firmie, dający możliwości lepszego kierowania rozwojem kadry pracowniczej.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Coaching językowy na stanowisku pracy

Spersonalizowana forma nauki języka obcego o charakterze emocjonalno -społeczno -poznawczym, w który to procesie angażujemy zmysły, rozum i emocje aby uczyć się w oparciu o zdobytą wiedzę i zainteresowania danej osoby.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ