Szkolenia językowe dla managerów

W branży poświęconej nauce języka obcego, a w szczególności nauce języka angielskiego w poszczególnych branżach zawodowych, już od dawna krąży stereotyp znajomości języka przez poszczególne grupy zawodowe. Stereotyp ten dotyczy powiedzenia, iż w Polsce bez problemów dogadasz się z kelnerem po angielsku, z kucharzem po francusku a z ministrem tylko przez tłumacza.

Jeśli chodzi o grupę managerów wyższego szczebla oraz o dyrektorów, powiedzenie to lub nawet przeświadczenie ze tak może być jest bardzo błędne. Wystarczy przeglądnąć statystyki i już wtedy dowiadujemy się, iż 45% wszystkich ogłoszeń o pracę na dyrektorów i managerów wymienia znajomość angielskiego w stopniu zaawansowanym jako warunek konieczny do spełnienia już przy samym etapie aplikowania o pracę. Nie ma w tym nic dziwnego skoro sam rynek „wymusza na pracownikach” posługiwanie się językiem obcym. Odwołując ponownie się do liczb, ponad 60 % całej komunikacji managera w firmie stanowi komunikacja w języku angielskim, a wynika to nie tylko z kontaktu z innymi firmami, dostawcami czy międzynarodowymi kontrahentami, komunikacja w języku obcym ma również miejsce w wymianie informacji i współpracy w ramach wewnętrznych struktur korporacji.

Stworzenie kursu języka angielskiego dla grupy managerskiej wcale nie jest takie proste albowiem wymaga od firmy szkoleniowej przygotowania materiału, który chociażby w części pokrył rzeczywiste potrzeby tej grupy. I tak z pewnością będą to zagadnienia z obszaru HR ( w pewnym momencie dyrektor rekrutuje lub pośrednio wpływa na rekrutację), obszaru marketingu i reklamy, zagadnień finansowych – np. oceny business planu, zagadnień prawnych- statutu spółek i ich rodzajów, szeroko pojętego managementu – np. analizy przemówień gdzie wypowiadają się „guru zarządzania”. Należy tu także wspomnieć o pracy nad autentycznymi case studies – przykładami firm i sytuacji biznesowych, by nie wspomnieć o prezentacji wykresów, raportów, danych przed Radą Nadzorczą czy Zarządem . W naszej firmie szkoleniowej The Specialist manager ma również szansę zapoznania się z wiedzą z zakresu etykiety i manier w biznesie.

Drugi stopień szkolenia językowego dla managerów w The Specialist obejmuje zagadnienia odnoszące się do zarządzania, a w tym techniki jak podnieść morale pracowników, współczesne metody zarządzania ( benchmarking, controlling, CRM, Enterprise Resource Planning, Lean Management, outsourcing, reengineering, Total Quality Management) wraz z modelami i strategiami zarządzania zasobami ludzkimi. „So why not kill two birds with one stone”?

Czy warto aby manager już wystarczająco zajęty swoją praca poświęcał się tak nauce języka obcego? Wydaje się ze warto, jak podaje firma Sedlak& Sedlak znajomość języków obcych ma wpływ na wynagrodzenie. Począwszy od szeregowego pracownika różnica ta może wynieść ponad 200 zł w korporacji na korzyść osoby „z językiem”, im bardziej prestiżowe stanowisko tym ta różnica „ szybuje w górę” dochodząc do 2300 na korzyść „językowca”. Więc do dzieła – „ it’s high time for you, dear manager to learn english” lub może „ it’s high time we ( together with The Specialist) learned English in a managerial context”.