Kursy językowe w korporacjach

W obecnym, zglobalizowanym świecie językiem biznesu, bezsprzecznie, jest język angielski. I nie dlatego że jest on czasową modą panującą wśród młodych ludzi, jest po prostu koniecznością jaką narzuca nam sytuacja biznesowa. Wyobraźmy bowiem sobie sytuacje gdy firma która sprzedaje swoje produkty chce wejść np. na rynek francuski, taka firma posłuży się angielskim do komunikacji np. z kontrahentami francuskimi.

W większości przypadków korporacje i duże firmy nie są firmami polskimi, więc jak zarząd lub departamenty poszczególnych oddziałów maja się porozumiewać? Tak więc czy nam się to podoba czy też nie, biznes i angielski są dziś nierozerwalnie związane.

Jeśli jako firma lub jej pracownik widzisz szansę na rozwój siebie i swojej firmy, w The Specialist mamy dla Ciebie kurs jaki sobie zażyczysz. Osobom pracującym w korporacjach proponujemy poprawienie znajomości języka poprzez wybranie kursu dopasowanego do danego stanowiska i wytyczonej ścieżki kariery.

Osoby zaczynające pracę w dużych firmach zachęcane są przez nas do udziału w szkoleniach językowych które mogą się przyczynić do poprawienia znajomości z General English lub być ściśle dopasowane do branży lub charakteru danego stanowiska.

Inwestowanie swojego czasu i środków w naukę języka przynosi korzyści od samego początku kiedy na wstępie, praktycznie od pierwszego dnia jesteśmy „bombardowani” angielskimi słówkami. Podajemy tutaj parę przykładów.

 1. feedback – informacja zwrotna przygotowana przez przełożonego dla podwładnego mająca na celu wskazanie słabych i mocnych stron pracownika
 2. background – tło, kontekst danej sprawy
 3. background screening – weryfikacja kwalifikacji kandydata na pracownika poprzez sprawdzenie jego dotychczasowego dorobku zawodowego
 4. The Executive Board – Zarząd
 5. coaching – trening, szkolenie
 6. team building – budowanie zespołu
 7. Corporate Social Responsibilty – (CSR) – społeczna odpowiedzialność biznesu z uwzględnieniem w swoich działaniach interesów społeczeństwa i ochrony środowiska
 8. flipchart – tablica z przewijanymi kartkami
 9. cross-check – podwójna weryfikacja
 10. onboarding – wdrożenie nowo zatrudnionego pracownika do objęcia stanowiska pracy
 11. outplacement – przekwalifikowanie zawodowe zwalnianych pracowników

Nie będąc gołosłownym chcielibyśmy przytoczyć parę faktów dotyczących „angloizacji” świata biznesu. Obecnie angielskim włada 1, 75 miliarda ludzi na świecie czyli co czwarty człowiek na kuli ziemskiej. 385 milionów stanowią native speakers czyli rodzimi użytkownicy angielskiego w samych Stanach i Australii , nie biorąc pod uwagę Anglii. Jeśli chodzi o liczbę użytkowników używających angielskiego w internecie to liczba 565 milionów mówi sama za siebie.

Przeszło dwie dekady temu firmy takie jak: Airbus, Daimler- Chrysler, Fast Retailing, Nokia, Renault, Samsung, SAP, Technicolor, Microsoft widziały potrzebę rozwoju swoich pracowników pod względem umiejętności językowych i inwestując w te pracownicze umiejętności się nie zawiodły.

Jeśli jako nowoczesna firma Ty także widzisz taka potrzebę, prosimy o kontakt z nami, resztą zajmiemy się my.

Jeśli chcieliby Państwo zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku i udoskonalić kompetencje pracowników, kursy językowe dla firm to doskonała inwestycja. Oferujemy naukę języka angielskiego dostosowaną do wymogów konkretnej branży oraz stanowisk pracy – jego znajomość jest dziś niezbędnym elementem prowadzenia biznesu i stanowi warunek konieczny sprawnej komunikacji z partnerami biznesowymi.

Kurs angielskiego dla firm – dlaczego warto?

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim jest w obecnych czasach kluczową kompetencją. Wymagana jest zarówno od potencjalnych nowych pracowników firm, jak i osób obejmujących wyższe stanowiska. Kursy językowe dla firm w miastach takich jak Katowice, Kraków czy Warszawa pozwalają na udoskonalenie tej niezwykle pożądanej kompetencji, przyczyniając się do rozwoju pracowników. Jednocześnie wpływają na pozytywny wizerunek firmy na rynku i dają szansę dalszego rozwoju, np. związanego z pozyskiwaniem nowych, zagranicznych kontrahentów.

Kurs angielskiego dla firm skierowany jest do pracowników obejmujących różne stanowiska. Prowadzimy zajęcia zarówno dla managerów, jak i dla osób dopiero zaczynających karierę w korporacji. Doskonalimy m.in. umiejętności językowe osób zarządzających, mających kontakt z klientem czy prowadzących rozmowy telefoniczne. Nauka z naszą firmą pozwala na opanowanie angielskiego biznesowego w zakresie niezbędnym do sprawnego wykonywania codziennych służbowych obowiązków.

Oferta The Specialist

Nasze kursy językowe dla firm prowadzimy w kilku miastach. Jednym z nich jest Warszawa, gdzie proponujemy zajęcia ściśle dostosowane do Państwa oczekiwań. Dostępna oferta obejmuje nie tylko szkolenia ogólne, ale również profilowane – Kraków to kolejne miasto, w którym mogą Państwo z nich skorzystać. The Specialist kieruje propozycję nauki również do osób zamieszkujących Katowice, gdzie kursy business english mogą przybrać formę zajęć indywidualnych, z dojazdem do Klienta lub konwersacji.

Każdy kurs angielskiego dla firm prowadzony jest z indywidualnym podejściem – program szkoleń zależy od Państwa oczekiwań, a także sektora rynkowego, działu firmy bądź poszczególnych stanowisk. Zajęcia dostosowujemy do stopnia zaawansowania uczestników, doskonaląc najważniejsze w ich pracy umiejętności. Zakres słownictwa, intensywność kursu i jego czas – wraz z Państwem ustalimy, jaki charakter powinno mieć szkolenie. Oferujemy efektywną naukę w oparciu o diagnozę potrzeb i doskonałe przygotowanie. Jeśli interesuje Państwa podniesienie kwalifikacji językowych w firmie, zapraszamy do kontaktu!