Kursy językowe w korporacjach

W obecnym, zglobalizowanym świecie językiem biznesu, bezsprzecznie, jest język angielski. I nie dlatego że jest on czasową modą panującą wśród młodych ludzi, jest po prostu koniecznością jaką narzuca nam sytuacja biznesowa. Wyobraźmy bowiem sobie sytuacje gdy firma która sprzedaje swoje produkty chce wejść np. na rynek francuski, taka firma posłuży się angielskim do komunikacji np. z kontrahentami francuskimi.

W większości przypadków korporacje i duże firmy nie są firmami polskimi, więc jak zarząd lub departamenty poszczególnych oddziałów maja się porozumiewać? Tak więc czy nam się to podoba czy też nie, biznes i angielski są dziś nierozerwalnie związane.

Jeśli jako firma lub jej pracownik widzisz szansę na rozwój siebie i swojej firmy, w The Specialist mamy dla Ciebie kurs jaki sobie zażyczysz. Osobom pracującym w korporacjach proponujemy poprawienie znajomości języka poprzez wybranie kursu dopasowanego do danego stanowiska i wytyczonej ścieżki kariery.

Osoby zaczynające pracę w dużych firmach zachęcane są przez nas do udziału w szkoleniach językowych które mogą się przyczynić do poprawienia znajomości z General English lub być ściśle dopasowane do branży lub charakteru danego stanowiska.

Inwestowanie swojego czasu i środków w naukę języka przynosi korzyści od samego początku kiedy na wstępie, praktycznie od pierwszego dnia jesteśmy „bombardowani” angielskimi słówkami. Podajemy tutaj parę przykładów.

 1. feedback – informacja zwrotna przygotowana przez przełożonego dla podwładnego mająca na celu wskazanie słabych i mocnych stron pracownika
 2. background – tło, kontekst danej sprawy
 3. background screening – weryfikacja kwalifikacji kandydata na pracownika poprzez sprawdzenie jego dotychczasowego dorobku zawodowego
 4. The Executive Board – Zarząd
 5. coaching – trening, szkolenie
 6. team building – budowanie zespołu
 7. Corporate Social Responsibilty – (CSR) – społeczna odpowiedzialność biznesu z uwzględnieniem w swoich działaniach interesów społeczeństwa i ochrony środowiska
 8. flipchart – tablica z przewijanymi kartkami
 9. cross-check – podwójna weryfikacja
 10. onboarding – wdrożenie nowo zatrudnionego pracownika do objęcia stanowiska pracy
 11. outplacement – przekwalifikowanie zawodowe zwalnianych pracowników

Nie będąc gołosłownym chcielibyśmy przytoczyć parę faktów dotyczących „angloizacji” świata biznesu. Obecnie angielskim włada 1, 75 miliarda ludzi na świecie czyli co czwarty człowiek na kuli ziemskiej. 385 milionów stanowią native speakers czyli rodzimi użytkownicy angielskiego w samych Stanach i Australii , nie biorąc pod uwagę Anglii. Jeśli chodzi o liczbę użytkowników używających angielskiego w internecie to liczba 565 milionów mówi sama za siebie.

Przeszło dwie dekady temu firmy takie jak: Airbus, Daimler- Chrysler, Fast Retailing, Nokia, Renault, Samsung, SAP, Technicolor, Microsoft widziały potrzebę rozwoju swoich pracowników pod względem umiejętności językowych i inwestując w te pracownicze umiejętności się nie zawiodły.

Jeśli jako nowoczesna firma Ty także widzisz taka potrzebę, prosimy o kontakt z nami, resztą zajmiemy się my.