REKRUTER JĘZYKOWY NA GODZINY

Zapraszamy działy HR do skorzystania z naszej oferty rekrutera językowego, który będzie uczestniczył w procesie rekrutacji na wszelkich etapach jakie Państwo w Waszych firmach sobie zażyczycie.

Rekruter zajmuje się przygotowaniem testu pisemnego, oraz przeprowadzeniem części ustnej rekrutacji w języku obcym. Po takiej wnikliwej ocenie, dział HR dostaje szczegółową informację na temat znajomości językowej kandydata wraz z opisem mocnych i słabych stron.