Szkolenia specjalistyczne

Osobną grupę w ofercie naszych szkoleń stanowią  szkolenia branżowe i specjalistyczne. Są to szkolenia zawodowe ściśle powiązane ze słownictwem i tematyką dla specjalistów z wybranych branż, którzy chcieliby dokształcić się w języku obcym.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

W ramach szkoleń technicznych proponujemy Państwu ramowy program

 • Górnictwo
 • Hutnictwo metali i szkła
 • Elektronika, Automatyka
 • Telekomunikacja
 • Energetyka
 • Motoryzacja
 • Kolejnictwo
 • Budownictwo
 • Inżynieria materiałowa
 • Włókiennictwo
 • Poligrafia