Kurs angielskiego zawodowego w branży budowlanej

Po okresie chwilowego zastoju związanego z kryzysem budownictwa w 2008 roku, sektor ten w Polsce jak i za granicą przeżywa swoje kolejne lata boomu inwestycyjnego. Na rodzimym rynku zjawisko to jest związane z wykorzystaniem środków unijnych do roku 2020 szczególnie jeśli chodzi o sektor budownictwa komercyjnego. Praca w sektorze budownictwa staje się dla inżynierów coraz bardziej obiecującym wyborem kariery zawodowej. Jednakże należy pamiętać o tym ze tak jak w każdej dziedzinie gospodarki tak i tutaj wymagania stawiane kandydatom z roku na rok stają się coraz większe. Wiele firm funkcjonuje obecnie w środowisku międzynarodowym, tak więc znajomość wiedzy merytorycznej połączona wraz z biegłą znajomością języka stanowi już pewien standard, który weryfikuje kandydatów już na początkowych etapach rekrutacji. Krótko mówiąc jeśli jesteś inżynierem budownictwa bez bardzo dobrej znajomości języka obcego o dobrej pracy w międzynarodowej korporacji możesz tylko pomarzyć.

Obecnie na samym tylko polskim rynku pracodawcy tacy jak: Skanska, Budimex, Mota Engil, Strabag poszukują inżynierów i techników budownictwa z biegłą lub przynajmniej komunikatywną znajomością języka angielskiego. Zainwestowanie w kurs językowy, który zaczynałby się od poziomu A2, B1 wydaje się być podstawą znajomości językowej wśród specjalistów z danej branży.

W ramach właśnie takiej specjalizacji proponujemy Państwu kurs angielskiego technicznego obejmujący zagadnienia związane z klasyfikacją budynków, projektami i nazwami pomieszczeń, specyfikacją robót budowlanych, nazwami maszyn i urządzeń budowlanych.

Jaki wybrać zakres tematów szkoleń angielskiego z branży budowlanej?

Profesjonalny kurs angielskiego zawodowego dla kadry budowlanej z całą pewnością powinien zawierać treści związane z terminologią placu budowy, wyrażeniami związanymi z kosztorysowania, terminologii dotyczącej cech materiałów budowlanych, charakterystyki gruntów budowlanych.

Murarzom proponujemy zajęcia o konstrukcjach murowanych, cemencie, betonie i kruszywach.

Treści o konstrukcjach betonowych i żelbetonowych cieszą się zainteresowaniem wśród techników budownictwa.

Ostatnią tematykę choć pewnie kluczową i pierwszorzędną stanowi bezpieczeństwo pracy na budowie, na który to kursie zwracamy uwagę na wyposażenie i zachowania w ramach BHP.

Angielski w zawodowej branży budowlanej może być wykorzystywany przez inżynierów budownictwa w ramach rozwoju językowego umożliwiającego rozumienie i swobodne przyswajanie literatury fachowej w j. obcym. W dzisiejszym świecie gdzie tempo generuje szybkie zmiany , bardzo dużo nowinek technologicznych znajduje swoje odzwierciedlenie w literaturze dla inżynierów. Przykład który każdy mógłby zacytować wręcz od ręki to wykorzystanie odnawialnych żródeł energii w budownictwie. Nie trzeba nikomu przypominać ze do 2021 roku Komisja Europejska   chce osiągnąć 20 procentowy udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w gospodarkach europejskich.

Dyrektywa ta ma odzwierciedlenie w budownictwie energooszczędnym , rozwoju architektury ekologicznej promującej zrównoważony rozwój , coraz częściej zwraca się uwagę na korzyści ekonomiczne poprawy efektywności energetycznej budynków.

Stawia to coraz większe wymagania dla projektantów, inżynierów budownictwa, urbanistów którzy na bieżąco śledzą nowinki branżowe w magazynach anglojęzycznych.

Przykładowe zwroty po angielsku

Health and safety on a site:

 • alcohol wipe- gazik
 • assuarance on the roof-asekuracja na dachu
 • deep excavation-głębokie wykopy
 • dressings-opatrunki
 • electric shock- porazenie pradem
 • flammable materials-materiały łatwopalne
 • hazard- zagrozenie
 • height work permit-pozwolenie na pracę na wyskości
 • hi- vis vest- kamizelka odblaskowa
 • overhead load- uwaga na cięzar nad głową
 • P.P.E.-sprzęt ochronny
 • rigging- olinowanie
 • OMS training- kurs BHP
 • safety harness- uprząż bezpieczeństwa
 • self- inhibitor device- urządzenie samohamowne
 • tweezer- pęseta
 • vertical safety net- siatki bezpieczeństwa pionowe
 • web belt- zawiesie pasowe
 • welding mask- maska spawalnicza

Przykładowe ćwiczenia z angielskiego w branży budowlanej

angielski dla budowlańców