Wyjazdowe szkolenia dla kadry menadżerskiej

Wyjazdowe szkolenia dla kadry menadżerskiej

Zapraszamy managerów do skorzystania z 3-dniowych, wyjazdowych szkoleń językowych opartych na Case Studies – biznesowych przykładach firm i ich problemów, w których to sytuacjach kursanci od początku ćwiczą sprawności językowe, wykorzystując funkcje językowe takie jak: raportowanie, e-mailing, prezentacje, spotkania.

Jakie czynniki decydują o wysokiej jakości naszych kursów i szkoleń?

Innowacyjna formuła lekcji, stymulująca płynność w komunikacji. Rozwijamy spontaniczne i naturalne użycie języka, oferując podejście w innowacyjnej formie komunikacyjnej.

Autorskie materiały gwarantujące naukę Business English w praktyce. Intensywne kursy wyjazdowe skierowane są do osób pragnących rozwijać się językowo i/lub podnosić kwalifikacje zawodowe – oferujemy pełen wachlarz tematów nieodzownych w pracy managera.

 

Proponujemy również zagadnienia nieformalne i takie z pogranicza obu światów

Audyt przed rozpoczęciem szkoleń, testy wstępne, ankieta oczekiwań.

Profesjonalna i zaangażowana kadra – lektorzy z wyższym wykształceniem filologicznym, którzy ciągle udoskonalają swój warsztat pracy.

System motywacyjny – gratyfikacja za wyniki, frekwencję i udział w quizach.

Platforma online na szlifowania słownictwa – trening językowy dla każdego kursanta. Nauka w nowoczesnej formie, treści dostępne na urządzenia mobilne.

The Specialist - oferta szyta na miarę

Szkolenia dla firm i korporacji

Zajęcia skierowane są do pracowników firm, korporacji i instytucji, które chcą przełamać bariery związane trudnościami komunikacyjnymi – nie tylko wewnątrz przedsiębiorstwa, ale i w ramach międzynarodowej współpracy.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szkolenia specjalistyczne

Osobną grupę w ofercie naszych szkoleń stanowią  szkolenia branżowe i specjalistyczne. Są to szkolenia zawodowe ściśle powiązane ze słownictwem i tematyką dla specjalistów z wybranych branż, którzy chcieliby dokształcić się w języku obcym.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szkolenia dla kadry menadżerskiej

Zapraszamy managerów do skorzystania z 3-dniowych, wyjazdowych szkoleń językowych opartych na Case Studies – biznesowych przykładach firm i ich problemów, w których to sytuacjach kursanci od początku ćwiczą sprawności językowe.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Business English

Wybierając Business English, nasi Klienci uczą się negocjacji, a także pisania formalnych maili czy tradycyjnej korespondencji w sposób wysoce profesjonalny.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Academic English

Kurs Academic English przeznaczony jest dla osób, które mają w swoich planach studia anglojęzycznym uniwersytecie lub innej placówce szkolnictwa wyższego oferującej studia magisterskie.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Audyt językowy

Audyt językowy to proces dokładnej oceny sprawności językowych pracowników w firmie, dający możliwości lepszego kierowania rozwojem kadry pracowniczej.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Coaching językowy na stanowisku pracy

Spersonalizowana forma nauki języka obcego o charakterze emocjonalno -społeczno -poznawczym, w który to procesie angażujemy zmysły, rozum i emocje aby uczyć się w oparciu o zdobytą wiedzę i zainteresowania danej osoby.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ