Kurs angielskiego zawodowego dla ekonomist贸w

Kurs angielskiego zawodowego dla ekonomist贸w

W czasach gdy firmy doradcze i outsourcingowe wyrastaj膮 jak grzyby po deszczu w du偶ych miastach, zaw贸d ekonomisty daje nieograniczone mo偶liwo艣ci awansu zar贸wno w hierarchii przedsi臋biorstwa jak i w karierze publicznej. Do pracy w ksi臋gowo艣ci poszukiwane s膮 osoby, kt贸re z jednej strony dobrze znaj膮 przepisy i potrafi膮 profesjonalnie prowadzi膰 dokumentacj臋 ksi臋gow膮, ale tak偶e osoby posiadaj膮ce 艣wiadomo艣膰 biznesow膮.

Zawody takie jak: ksi臋gowy, rewident, finansista, bankowiec, specjalista od spraw rachunkowo艣ci nie maj膮 problemu ze znalezieniem pracy, jednak偶e chc膮c pracowa膰 w 艣rodowisku mi臋dzynarodowym, od kandydat贸w w/w zawod贸w wymaga si臋 bezwzgl臋dnej znajomo艣ci j臋zyka obcego ( w przewa偶aj膮cej wi臋kszo艣ci przypadk贸w jest to angielski) na poziomie bieg艂ym.

W ramach angielskiego zawodowego w bran偶y ekonomicznej proponujemy Pa艅stwu wyk艂ady na temat podstaw makro i mikroekonomii, klasyfikacj臋 akt贸w prawnych, 膰wiczenia z zakresu rachunkowo艣ci w obr臋bie bilansu, operacji gospodarczych, zastawienia obrotu i sald, plan贸w kont, inwentaryzacji.

Obecni jak i przyszli ksi臋gowi w ramach zawodowego kursu dla ksi臋gowych po angielsku maj膮 okazj臋 zapoznania si臋 z terminologi膮 ekonomiczn膮 dotycz膮c膮 wynagrodze艅 od strony prawnej i ksi臋gowej, danin publicznych, um贸w cywilno-prawnych, podatk贸w, terminologi膮 ubezpiecze艅 spo艂ecznych i zdrowotnych.

Ca艂o艣膰 kursu prowadzona jest w spos贸b aktywizuj膮cy kursant贸w, kt贸rzy maj膮 mo偶liwo艣膰 prze膰wiczenia swoich umiej臋tno艣ci i wiedzy w oparciu o prezentacje, business cases, pogadanki praktyk贸w z dziedzin ekonomii.

A oto tylko wybrane terminy ekonomiczne po angielsku:

 • fixed assets – aktywa trwa艂e
 • intangible assets 鈥 warto艣ci niematerialne i prawne
 • goodwill 鈥 warto艣膰 firmy
 • tangible fixed assets under construction 鈥 艣rodki trwa艂e w budowie
 • long- term receivables 鈥 nale偶no艣ci d艂ugotrwa艂e
 • real property – inwestycje w nieruchomo艣ci
 • deferred tax assets 鈥 aktywa z odroczonego podatku dochodowego
 • urrent assets – aktywa obrotowe
 • inventory 鈥 zapasy
 • semi-finished products – p贸艂produkty
 • advances for deliveries 鈥 zaliczki na dostawy
 • short-term receivables 鈥 nale偶no艣ci kr贸tkoterminowe
 • short- term prepayments 鈥 kr贸tkoterminowe rozliczenia mi臋dzyokresowe

 

Przyk艂adowe zadania z kursu angielskiego dla ekonomist贸w

navigate_before
navigate_next

The Specialist - oferta szyta na miar臋

Szkolenia dla firm i korporacji

Zaj臋cia skierowane s膮 do pracownik贸w firm, korporacji i instytucji, kt贸re chc膮 prze艂ama膰 bariery zwi膮zane trudno艣ciami komunikacyjnymi 鈥 nie tylko wewn膮trz przedsi臋biorstwa, ale i w ramach mi臋dzynarodowej wsp贸艂pracy.
DOWIEDZ SI臉 WI臉CEJ

Szkolenia specjalistyczne

Osobn膮 grup臋 w ofercie naszych szkole艅 stanowi膮 szkolenia bran偶owe i specjalistyczne. S膮 to szkolenia zawodowe 艣ci艣le powi膮zane ze s艂ownictwem i tematyk膮 dla specjalist贸w z wybranych bran偶, kt贸rzy chcieliby dokszta艂ci膰 si臋 w j臋zyku obcym.
DOWIEDZ SI臉 WI臉CEJ

Szkolenia dla kadry menad偶erskiej

Zapraszamy manager贸w do skorzystania z 3-dniowych, wyjazdowych szkole艅 j臋zykowych opartych na Case Studies 鈥 biznesowych przyk艂adach firm i ich problem贸w, w kt贸rych to sytuacjach kursanci od pocz膮tku 膰wicz膮 sprawno艣ci j臋zykowe.
DOWIEDZ SI臉 WI臉CEJ

Business English

Wybieraj膮c Business English, nasi Klienci ucz膮 si臋 negocjacji, a tak偶e pisania formalnych maili czy tradycyjnej korespondencji w spos贸b wysoce profesjonalny.
DOWIEDZ SI臉 WI臉CEJ

Academic English

Kurs Academic English przeznaczony jest dla os贸b, kt贸re maj膮 w swoich planach studia angloj臋zycznym uniwersytecie lub innej plac贸wce szkolnictwa wy偶szego oferuj膮cej studia magisterskie.
DOWIEDZ SI臉 WI臉CEJ

Audyt j臋zykowy

Audyt j臋zykowy to proces dok艂adnej oceny sprawno艣ci j臋zykowych pracownik贸w w firmie, daj膮cy mo偶liwo艣ci lepszego kierowania rozwojem kadry pracowniczej.
DOWIEDZ SI臉 WI臉CEJ

Coaching j臋zykowy na stanowisku pracy

Spersonalizowana forma nauki j臋zyka obcego o charakterze emocjonalno -spo艂eczno -poznawczym, w kt贸ry to procesie anga偶ujemy zmys艂y, rozum i emocje aby uczy膰 si臋 w oparciu o zdobyt膮 wiedz臋 i zainteresowania danej osoby.
DOWIEDZ SI臉 WI臉CEJ