Polityka cookies

Polityka cookies

Polityka prywatno艣ci (RODO) i Cookies

Informacje og贸lne

1. Dokument niniejszy stanowi zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za po艣rednictwem strony internetowej: thespecialist.pl (dalej zwan膮 艂膮cznie 鈥濻erwisem鈥).

2. W艂a艣cicielem Serwisu i jednocze艣nie Administratorem danych osobowych jest The Specialist z siedzib膮 w Krakowie (kod pocztowy: 30-438), ul. Borkowska 17B/1, NIP: 669-140-06-49 REGON: 331274528, zwana dalej 鈥濼he Specialist鈥

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb臋dne do 艣wiadczenia us艂ug, o kt贸rych mowa ni偶ej.

4. The Specialist dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci do poszanowania prywatno艣ci u偶ytkownik贸w odwiedzaj膮cych Serwisy, zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz Ustaw膮 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z p贸藕n. zm.).

搂 1. Sposoby zbierania danych osobowych i ich rodzaje

1. The Specialist zbiera informacje dotycz膮ce os贸b fizycznych, os贸b fizycznych prowadz膮cych we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮 oraz os贸b fizycznych reprezentuj膮cych osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieb臋d膮ce osobami prawnymi, kt贸rym ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, prowadz膮ce we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮, zwanych dalej 艂膮cznie Klientem.

2. Klient odwiedzaj膮cy Serwis, ma kontrol臋 nad danymi osobowymi, kt贸re podaje. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Kliencie do niezb臋dnego minimum, wymaganego do 艣wiadczenia na Jego rzecz us艂ug na po偶膮danym poziomie.

3. Dane osobowe Klient贸w s膮 zbierane w przypadku:
a) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter),
b) korzystania z formularza kontaktowego,
c) zawierania odp艂atnej umowy z Klientem.

4. W przypadku skorzystania z us艂ugi Newsletter, Klient podaje jedynie swoje dane: imi臋 i nazwisko, telefon, adres e-mail.

5. Klient kontaktuj膮cy si臋 z The Specialist w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia si臋 uwagami dotycz膮cymi us艂ug The Specialist korzysta z formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie lub kontaktuje si臋 za po艣rednictwem adresu e-mail uwidocznionego w Serwisie, podaj膮c nast臋puj膮ce dane:
a) nazwa (imi臋 i nazwisko/ firma Przedsi臋biorcy),
b) adres e-mail,
c) numer telefonu.

6. W ograniczonym zakresie The Specialist zbiera dane osobowe automatycznie za po艣rednictwem plik贸w cookies znajduj膮cych si臋 w Serwisie. Cookies to ma艂e pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta lub innym urz膮dzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez Niego z Serwisu.

7. The Specialist zbiera informacje dotycz膮ce korzystania z serwisu przez Klienta oraz Jego adres IP w oparciu o analiz臋 log贸w dost臋powych.

8. The Specialist nie zbiera i nie wykorzystuje szczeg贸lnych kategorii danych osobowych Klienta (np. informacje o rasie, pochodzeniu etnicznym, pogl膮dach politycznych, przekonaniach religijnych, zdrowiu fizycznym i psychicznym, itp.). W przypadku podania takich informacji przez Klienta z jakiegokolwiek powodu, b臋dzie to oznacza膰 wyra藕n膮 zgod臋 na zbieranie przez The Specialist i wykorzystywanie takich informacji w spos贸b okre艣lony w niniejszym dokumencie lub okre艣lony w miejscu, gdzie informacje te zosta艂y ujawnione.

搂 2 Sposoby przetwarzania danych osobowych

1. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail The Specialist b臋dzie wysy艂a艂a wiadomo艣ci elektroniczne zawieraj膮ce informacje handlowe o nowych us艂ugach dost臋pnych w Serwisie.

2. W przypadku, gdy Klient skorzysta z formularza kontaktowego, The Specialist wykorzystuje dane osobowe w 艣cis艂ych granicach cel贸w, do jakich dane s膮 zbierane.

3. Dane Klient贸w mog膮 by膰 wykorzystane w szczeg贸lno艣ci w ramach:
a) obs艂ugi zapyta艅 i zg艂osze艅,
b) zapewnienia najlepszej obs艂ugi Klienta.

4. The Specialist przetwarza dane osobowe swoich Klient贸w i potencjalnych Klient贸w. W艣r贸d tych danych mog膮 znajdowa膰 si臋 r贸wnie偶 dane osobowe os贸b zwi膮zanych z Klientami The Specialist nieb臋d膮cymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Powy偶sze dane osobowe s膮 przetwarzane w systemach informatycznych, kt贸rymi pos艂uguje si臋 The Specialist. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmuj膮 mi臋dzy innymi: imi臋 i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub inne s艂u偶bowe dane kontaktowe.

5. Pliki cookies s艂u偶膮 m.in. korzystaniu z r贸偶nych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, 偶e dany u偶ytkownik widzia艂 okre艣lone tre艣ci z danej witryny internetowej. W艣r贸d plik贸w cookies wyr贸偶ni膰 mo偶ne te, kt贸re s膮 niezb臋dne do dzia艂ania Serwis贸w. Nale偶膮ce do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane s膮, aby zapewni膰: utrzymanie sesji u偶ytkownika; zapisanie stanu sesji u偶ytkownika; monitoring dost臋pno艣ci us艂ug. Kolejna kategoria plik贸w cookies, to pliki, kt贸re wprawdzie nie s膮 niezb臋dne do korzystania z Serwis贸w, ale u艂atwiaj膮 korzystanie z nich. Wykorzystuje si臋 je, aby umo偶liwi膰: przywr贸cenie ostatnio odwiedzanego widoku przy nast臋pnym zalogowaniu; zapami臋tanie wyboru u偶ytkownika w kwestii zaprzestania wy艣wietlania wybranego komunikatu lub wy艣wietlenia go okre艣lon膮 liczb臋 razy; przywr贸cenie sesji u偶ytkownika; zapami臋tanie ostatnio wybranej kategorii w us艂udze; sprawdzenie czy zapis do plik贸w cookies funkcjonuje prawid艂owo; dopasowanie zawarto艣ci us艂ug do preferencji u偶ytkownik贸w; przywr贸cenie ostatniego wyniku wyszukiwania w us艂udze; wy艣wietlenie ostatnio wybranego parametru sortowania. The Specialist korzysta te偶 z us艂ug podmiot贸w trzecich, kt贸rych lista stale zmienia si臋, a kt贸re wykorzystuj膮 pliki cookies w nast臋puj膮cych celach: monitorowanie ruchu w Serwisie; zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, kt贸re pozwalaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b u偶ytkownik korzysta z serwis贸w, ustalanie liczby anonimowych u偶ytkownik贸w Serwis贸w; potrzebne do analizy korzystania z Serwis贸w; kontrolowanie jak cz臋sto pokazywana jest u偶ytkownikowi wybrana tre艣膰; kontrolowanie jak cz臋sto u偶ytkownik wybiera dan膮 us艂ug臋; badanie zapis贸w na newslettery; wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce; wykorzystanie narz臋dzia do komunikacji; integracja z portalem spo艂eczno艣ciowym. Do podmiot贸w tych w dacie sporz膮dzenia niniejszego dokumentu zaliczamy: Google Analytics (wi臋cej informacji oraz dodatek do przegl膮darki blokuj膮cy Google Analytics: tools.google.com); Facebook (wi臋cej informacji na stronie: www.facebook.com); Klient mo偶e zarz膮dza膰 plikami cookies wykorzystywanymi przez The Specialist zmieniaj膮c ustawienia swojej przegl膮darki internetowej. The Specialist zastrzega jednocze艣nie, 偶e po odrzuceniu plik贸w cookies niekt贸re funkcje oferowane przez serwisy mog膮 nie dzia艂a膰 prawid艂owo, a nawet w niekt贸rych przypadkach wi膮偶e si臋 to z ca艂kowitym uniemo偶liwieniem korzystania z wybranego produktu.

6. The Specialist wykorzystuje informacje dotycz膮ce korzystania z Serwisu przez Klienta oraz ich adresy IP w analizie ewentualnych narusze艅 bezpiecze艅stwa oraz w zarz膮dzaniu stron膮 WWW. Adres IP jest wykorzystywany nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych os贸b odwiedzaj膮cych witryn臋. Na podstawie uzyskanych w podany wy偶ej spos贸b informacji w szczeg贸lnych przypadkach sporz膮dzane s膮 zbiorcze, og贸lne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, wsp贸艂pracuj膮cym z The Specialist. Obejmuj膮 one zwykle informacje o ogl膮dalno艣ci serwis贸w. Zestawienia te nie zawieraj膮 偶adnych danych pozwalaj膮cych na identyfikacj臋 (okre艣lenie to偶samo艣ci) danego Klienta Serwis贸w. The Specialist mo偶e zosta膰 zobowi膮zana do ujawnienia informacji dotycz膮cych numeru IP danego Klienta Serwis贸w na 偶膮danie uprawnionych do tego 鈥 w oparciu obowi膮zuj膮ce przepisy prawne 鈥 organ贸w pa艅stwa w zwi膮zku z prowadzonymi przez nie post臋powaniami.

7. Informacje gromadzone w zwi膮zku z korzystaniem z Serwisu mog膮 by膰 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), bez wywo艂ywania wobec Klienta 偶adnych skutk贸w prawnych lub istotnego wp艂ywu na Jego sytuacj臋. Na potrzeby profilowania The Specialist nie przetwarza 偶adnych danych sensytywnych, na potrzeby profilowania przetwarza z regu艂y dane, kt贸re uprzednio podlega艂y pseudonimizacji lub takie dane, kt贸re zosta艂y zagregowane, je艣li cel nie mo偶e by膰 inaczej osi膮gni臋ty, ni偶 poprzez profilowanie danych osobowych nie zpseudonimizowanych lub niezagregowanych. Wykorzystywane s膮 do tego dane: adres e-mail i IP lub cookies, profilowanie w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowa艅 Klienta korzystaj膮cego z serwis贸w i us艂ug oraz dopasowywania tre艣ci znajduj膮cych si臋 w serwisach do tych preferencji, profilowanie w celach marketingowych (dopasowanie oferty marketingowej do ww. preferencji).

8. Dane przetwarzane s膮 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO 鈥 tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych, w celu wykonania umownych i ustawowych obowi膮zk贸w Administratora oraz z uwagi na uzasadnione interesy Administratora (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynno艣ci analitycznych i profiluj膮cych, w tym czynno艣ci dot. analizy korzystania z us艂ug, marketingu bezpo艣redniego us艂ug w艂asnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszcze艅, zgody, w tym w szczeg贸lno艣ci zgody na e-mail marketing lub telemarketing, wykonania zawartej umowy, obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z prawa).

搂 3. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe s膮 przechowywane przez okres:
a) w stosunku do potencjalnego Klienta – do momentu odwo艂ania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwo艂aniu, przez okres przedawnienia roszcze艅 przys艂uguj膮cych administratorowi danych i w stosunku do niego,
b) w stosunku do Klienta, z kt贸rym The Specialist zawar艂a umow臋 odp艂atn膮 – na czas trwania umowy (oraz po jej zako艅czeniu przez okres umo偶liwiaj膮cy dochodzenie roszcze艅, maksymalnie przez 10 lat),
– o ile co innego nie wynika z przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cych.

搂 4. Spos贸b udost臋pniania danych osobowych podmiotom trzecim

1. The Specialist przekazuje dane osobowe innym wy艂膮cznie gdy zezwalaj膮 na to przepisy prawa. W stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim The Specialist przewiduje postanowienia i mechanizmy bezpiecze艅stwa w celu ochrony danych oraz zachowania standard贸w w zakresie ochrony danych, ich poufno艣ci i bezpiecze艅stwa (umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych). Odbiorcami danych osobowych, kt贸re The Specialist przetwarza jako administrator danych osobowych mog膮 by膰: ww. podmioty przetwarzaj膮ce dane osobowe na mocy um贸w powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy), podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi hostingowe na rzecz The Specialist, podmioty realizuj膮ce kampanie marketingowe na rzecz The Specialist, pozostali podwykonawcy The Specialist, 艣wiadcz膮cy us艂ugi z zakresu dostarczania oprogramowania, us艂ugi serwisowania oprogramowania lub sprz臋tu, z kt贸rego korzysta The Specialist, podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi z zakresu bada艅 ankietowych, w tym bada艅 NPS (satysfakcji klienta).

2. The Specialist nie przekazuje danych osobowych do pa艅stw trzecich.

搂5. Prawa przys艂uguj膮ce podmiotom, kt贸rych dane dotycz膮 i spos贸b ich realizacji

1. The Specialist jako administrator danych odpowiada za realizacj臋 praw Klienta zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa. Wszelkie pytania i pro艣by dotycz膮ce zakresu i realizacji praw, a tak偶e kontakt w celu skorzystania z okre艣lonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych, Klient mo偶e skierowa膰 przy u偶yciu formularza kontaktowego (przejd藕 do formularza kontaktowego RODO). The Specialist zastrzega sobie prawo realizacji poni偶szych uprawnie艅 po pozytywnym zweryfikowaniu to偶samo艣ci osoby ubiegaj膮cej si臋 o dokonanie danej czynno艣ci.

2. Klient ma prawo:
a) dost臋pu do danych osobowych, kt贸re The Specialist przechowuje jako administrator danych,
b) zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, kt贸re przetwarza The Specialist,
c0 w dowolnej chwili wycofa膰 t臋 zgod臋, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Jego zgody,
d) ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze wzgl臋du na Jego szczeg贸ln膮 sytuacj臋, chyba 偶e przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa,
e) 偶膮da膰 usuni臋cia danych,
f) 偶膮da膰 przeniesienia danych.

3. Prawa, o kt贸rych mowa powy偶ej, mog膮 by膰 wykonywane w przypadkach okre艣lonych w art. 17 鈥 21 RODO, poprzez wys艂anie e-maila z u偶yciem formularza kontaktowego (przejd藕 do formularza kontaktowego RODO).

搂6. Zmiany Polityki Prywatno艣ci

1. Polityka Prywatno艣ci mo偶e ulec zmianie; aktualna tre艣膰 Polityki Prywatno艣ci jest ka偶dorazowo dost臋pna na stronie www.thespecialist.pl

2. Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2018 r.