Audyt językowy

Audyt językowy to proces dokładnej oceny sprawności językowych pracowników w firmie, dający możliwości lepszego kierowania rozwojem kadry pracowniczej i poprawianiem efektywności działania pracowników w firmie.

Audyt językowy jest nowoczesnym narzędziem stosowanym w firmach i instytucjach, może być przeprowadzany jednorazowo lub cyklicznie ( np. raz na pół roku) co daje większa pewność jego obiektywnej oceny.

Czy moja firma naprawdę potrzebuje takiego audytu?

Jeśli zamawiasz długoterminowe, drogie szkolenie to czy nie chciałbyś znać jego efekty, mieć określone ramy czasowe, znać cele krótko i długoterminowe, uaktywnić nowoczesne narzędzia motywowania pracowników do osiągania targetów językowych osadzonych w środowisku międzynarodowym. To wszystko i aż to wszystko możemy uzyskać dzięki audytowi językowemu.

Podsumujmy jeszcze raz korzyści z audytu językowego:

  1. przynosi on konkretne, namacalne i mierzalne efekty uzyskane poprzez zwiększenie motywacji pracowników w danej firmie do sprostania celom szkoleniowym
  2. określa zwrot kosztów z poniesionej inwestycji
  3. jest oszczędnością czasu, czynnikiem silnie przyspieszającym procesy szkoleniowe
  4. odciąża działy HR poprzez zlecenie profesjonalistom części rekrutacji pracowniczej lub opiekę nad całością szkolenia językowego.
  5. obala mity funkcjonujące w obszarze nauki języków. Większość pracowników określa swój poziom znajomości języka mianem „ komunikatywny”, „ średnio zaawansowany” i określenia te nie są adekwatne do rzeczywistych kompetencji lingwistycznych kadry. Audyt językowy raz na zawsze „rozprawia się” z tym mitem.
  6. dla kadry menedżerskiej bezsprzecznie stanowi wyznaczenie ścieżki rozwoju zawodowego z określeniem szczegółowych potrzeb.
  7. pozwala na wychwycenie luki kompetencji językowych wśród personelu niższego i średniego szczebla.
  8. dla firm międzynarodowych jest narzędziem stosowanym w awansowaniu i relokowaniu pracowników w zależności od znajomości języka obcego.

Audyt językowy może być przeprowadzony stacjonarnie lub online, w formie pisemnej ze szczegółowym opisem poziomu zaawansowania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, oceną postępów w przypadku trwania szkolenia oraz rekomendacjami, zaleceniami co dalszego działania.

Warto podkreślić fakt , iż oprócz ogólnej oceny sprawności językowych, audyt językowy może również analizować kluczowe kompetencje potrzebne na danym stanowisku pracy lub do danego projektu oraz specjalistyczną wiedzę w języku obcym ( np. wiedzę z zakresu marketingu, logistyki, prawa czy ekonomii).