Audyt językowy

Audyt językowy w firmach

Audyt językowy to proces dokładnej oceny sprawności językowych pracowników w firmie, dający możliwości lepszego kierowania rozwojem kadry pracowniczej i poprawianiem efektywności działania pracowników w firmie.

Audyt językowy jest nowoczesnym narzędziem stosowanym w firmach i instytucjach, może być przeprowadzany jednorazowo lub cyklicznie ( np. raz na pół roku) co daje większa pewność jego obiektywnej oceny.

Czy moja firma naprawdę potrzebuje takiego audytu?

Jeśli zamawiasz długoterminowe, drogie szkolenie to czy nie chciałbyś znać jego efekty, mieć określone ramy czasowe, znać cele krótko i długoterminowe, uaktywnić nowoczesne narzędzia motywowania pracowników do osiągania targetów językowych osadzonych w środowisku międzynarodowym. To wszystko i aż to wszystko możemy uzyskać dzięki audytowi językowemu.

Podsumujmy jeszcze raz korzyści z audytu językowego:

  • przynosi on konkretne, namacalne i mierzalne efekty uzyskane poprzez zwiększenie motywacji pracowników w danej firmie do sprostania celom szkoleniowym
  • określa zwrot kosztów z poniesionej inwestycji
  • jest oszczędnością czasu, czynnikiem silnie przyspieszającym procesy szkoleniowe
  • odciąża działy HR poprzez zlecenie profesjonalistom części rekrutacji pracowniczej lub opiekę nad całością szkolenia językowego.
  • obala mity funkcjonujące w obszarze nauki języków. Większość pracowników określa swój poziom znajomości języka mianem „ komunikatywny”, „ średnio zaawansowany” i określenia te nie są adekwatne do rzeczywistych kompetencji lingwistycznych kadry. Audyt językowy raz na zawsze „rozprawia się” z tym mitem.
  • dla kadry menedżerskiej bezsprzecznie stanowi wyznaczenie ścieżki rozwoju zawodowego z określeniem szczegółowych potrzeb.
  • pozwala na wychwycenie luki kompetencji językowych wśród personelu niższego i średniego szczebla.
  • dla firm międzynarodowych jest narzędziem stosowanym w awansowaniu i relokowaniu pracowników w zależności od znajomości języka obcego.

 

Audyt językowy może być przeprowadzony stacjonarnie lub online, w formie pisemnej ze szczegółowym opisem poziomu zaawansowania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, oceną postępów w przypadku trwania szkolenia oraz rekomendacjami, zaleceniami co dalszego działania.

Warto podkreślić fakt , iż oprócz ogólnej oceny sprawności językowych, audyt językowy może również analizować kluczowe kompetencje potrzebne na danym stanowisku pracy lub do danego projektu oraz specjalistyczną wiedzę w języku obcym ( np. wiedzę z zakresu marketingu, logistyki, prawa czy ekonomii).

Oferta firmy The Specialist obejmuje profesjonalny audyt językowy: nowoczesne i niezwykle efektywne narzędzie umożliwiające zbadanie kompetencji językowych Państwa pracowników. Okazuje się ono niezastąpione w przypadku, gdy zamierza się zainwestować w kurs językowy dla zatrudnionych osób i pragnie się poznać oczekiwania danej jednostki lub grupy. Zapotrzebowanie na audyty językowe na podanej sytuacji się jednak nie kończy. Podobne badanie jest wskazane również w momencie, kiedy planują Państwo rozszerzyć zakres działalności firmy o inne kraje albo nawiązać nowe relacje biznesowe na arenie międzynarodowej. W takiej sytuacji zbadanie przygotowania językowego pracowników, ich możliwości komunikacyjnych oraz specjalistycznej wiedzy o języku obcym poprzez audyt językowy jest znakomitą inicjatywą.

Zlecenie audytu nie powinno sprawić najmniejszych trudności – nasza firma jest obecna w dużych polskich miastach. W centralnej części kraju jest to Warszawa, a na południu naszym Klientom proponujemy Kraków lub Katowice.

Czas to pieniądz – nie warto tracić go na nieefektywne działania

W biznesie liczą się czas i pieniądze, dlatego warto zdecydować się na specjalistyczne audyty językowe i dowiedzieć się, jak naprawdę przedstawiają się kompetencje językowe i cele szkoleniowe danych pracowników. Umożliwia to podjęcie strategicznych kroków dla doskonalenia zdolności językowych, przygotowania do pracy na nowym stanowisku lub przy wymagającym projekcie. Audyt językowy to również narzędzie służące ocenie efektywności podjętych kursów językowych, umożliwiające bieżące korygowanie błędów u osób uczących się języka. Nie warto inwestować w kursy i szkolenia, które nie przygotują pracownika pod kątem jego rzeczywistych potrzeb. To strata czasu i środków finansowych, jednak łatwo można tego uniknąć. Wystarczy zlecić wykonanie profesjonalnego audytu, a następnie do jego wyników dostosować model kursu językowego. To gwarancja satysfakcjonujących efektów!

Audyty językowe – stacjonarnie lub online

Z myślą o wygodzie naszych Klientów działamy stacjonarnie w trzech dużych ośrodkach. Można nas znaleźć w stolicy oraz w takich miastach jak Kraków i Katowice. Jeśli jednak chcą Państwo zlecić audyt językowy, a Warszawa i pozostałe lokalizacje nie są ku temu sprzyjające, oferujemy również możliwość wykonania audytu online w formie pisemnej. Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do wymagań naszych Klientów. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z usług naszej firmy.

The Specialist - oferta szyta na miarę

Szkolenia dla firm i korporacji

Zajęcia skierowane są do pracowników firm, korporacji i instytucji, które chcą przełamać bariery związane trudnościami komunikacyjnymi – nie tylko wewnątrz przedsiębiorstwa, ale i w ramach międzynarodowej współpracy.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szkolenia specjalistyczne

Osobną grupę w ofercie naszych szkoleń stanowią  szkolenia branżowe i specjalistyczne. Są to szkolenia zawodowe ściśle powiązane ze słownictwem i tematyką dla specjalistów z wybranych branż, którzy chcieliby dokształcić się w języku obcym.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szkolenia dla kadry menadżerskiej

Zapraszamy managerów do skorzystania z 3-dniowych, wyjazdowych szkoleń językowych opartych na Case Studies – biznesowych przykładach firm i ich problemów, w których to sytuacjach kursanci od początku ćwiczą sprawności językowe.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Business English

Wybierając Business English, nasi Klienci uczą się negocjacji, a także pisania formalnych maili czy tradycyjnej korespondencji w sposób wysoce profesjonalny.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Academic English

Kurs Academic English przeznaczony jest dla osób, które mają w swoich planach studia anglojęzycznym uniwersytecie lub innej placówce szkolnictwa wyższego oferującej studia magisterskie.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Audyt językowy

Audyt językowy to proces dokładnej oceny sprawności językowych pracowników w firmie, dający możliwości lepszego kierowania rozwojem kadry pracowniczej.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Coaching językowy na stanowisku pracy

Spersonalizowana forma nauki języka obcego o charakterze emocjonalno -społeczno -poznawczym, w który to procesie angażujemy zmysły, rozum i emocje aby uczyć się w oparciu o zdobytą wiedzę i zainteresowania danej osoby.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ