Jak napisać oświadczenie o stanie majątkowym firmy

W dzisiejszych czasach każdy chce rozpocząć własną działalność gospodarczą, ale pierwsze pytanie, które przychodzi im do głowy to jak napisać oświadczenie biznesowe aktywów. Istnieje wiele osób, które rozpoczęły własną działalność gospodarczą, ale nie mógł znaleźć sposób, aby napisać oświadczenie biznesowe aktywów.

Jest to bardzo ważny dokument, który pomaga wyjaśnić dochody działalności gospodarczej. Strona aktywów oświadczenia biznesowego jest w zasadzie sumą aktywów posiadanych przez firmę. Po stronie pasywów oświadczenia biznesowego jest suma zobowiązań posiadanych przez biznes.

Zobaczmy, jak napisać oświadczenie biznesowe o aktywach.

Pierwszym krokiem jest stworzenie arkusza Excel.

Zacznij od utworzenia nowego arkusza Excela. Po tym, zacznij dodawać kolumny. Dodaj nagłówki kolumn, takich jak “Nazwa firmy”, “Data założenia”, “Aktywa ogółem” i “Zobowiązania ogółem”.

Po dodaniu nagłówków kolumn, możesz teraz zacząć dodawać wiersze. Każdy wiersz powinien zawierać nazwę firmy, datę założenia, sumę aktywów i sumę pasywów.

Dla każdego wiersza należy dodać informacje, które znajdują się w nagłówkach kolumn.

Po zakończeniu dodawania wszystkich kolumn i wierszy, zapisz arkusz jako plik.xlsx.

Następnie należy znaleźć szablon, który można wykorzystać do napisania oświadczenia o stanie majątkowym przedsiębiorstwa.

Możesz skorzystać z szablonu dostępnego w Internecie lub stworzyć szablon dla siebie.

Po stworzeniu szablonu, trzeba będzie zacząć pisać.

Biznesowe oświadczenie majątkowe jest zazwyczaj prostym i łatwym do odczytania dokumentem.

Będziesz musiał wyjaśnić cel działalności w pierwszym akapicie, a następnie możesz zacząć wyjaśniać aktywa.

Na przykład, jeśli jesteś właścicielem restauracji, będziesz musiał wyjaśnić cel działalności w pierwszym akapicie.

Po tym możesz zacząć wyjaśniać aktywa.

Załóżmy, że Twoja restauracja ma budynek, flotę pojazdów i franczyzę.

Będziesz musiał wyjaśnić przeznaczenie budynku, floty pojazdów i franczyzy.

Każde wyjaśnienie będzie zapisane w osobnym wierszu.

Teraz, gdy już wyjaśniłeś wszystkie aktywa, musisz zacząć pisać sekcję pasywów.

Pasywa to wydatki związane z działalnością, takie jak czynsz, energia elektryczna i wynagrodzenia.

Po wyjaśnieniu pasywów, trzeba będzie zacząć pisać aktywa.

Po tym, trzeba będzie zakończyć oświadczenie o działalności gospodarczej aktywów.

Jeśli piszesz oświadczenie majątkowe po raz pierwszy, musisz napisać akapit podsumowujący na końcu.

Oto przykład biznesowego oświadczenia majątkowego:

Nazwa firmy: Restauracja

Data założenia: 1/1/2020

Aktywa ogółem: 100 000 USD

Pasywa ogółem: 50 000 USD

Akapit podsumowujący: Chcemy służyć