Jak przygotować się do podatku od płyt

Czy wiesz, co to jest record tax? Jest to nazwa podatku ewidencyjnego, który jest nakładany na wynagrodzenie pracowników, którzy pracują dłużej niż określoną liczbę lat. W tym artykule wyjaśnię Ci jak przygotować się do record tax, a także zasady z nim związane.

Podatek od rekordu Definicja

Podatek ewidencyjny to specyficzny rodzaj podatku, który nakładany jest na wynagrodzenie pracowników, którzy pracują dłużej niż określoną liczbę lat. Długość zatrudnienia jest brana pod uwagę przy obliczaniu podatku od rekordu. Tak więc, jeśli pracujesz przez 10 lat i zarabiasz 100 000 Rs. miesięcznie, będziesz musiał zapłacić podatek w wysokości 1%.

Zasada 1:

Aby obliczyć podatek od rekordu, musisz najpierw podzielić swoje całkowite miesięczne wynagrodzenie przez 12. Następnie pomnożyć wynik przez 10%.

Przykład:

Całkowita pensja = Rs. 10,000

Podziel przez 12

10,000/12 = Rs. 833.33

Pomnóż przez 10%.

833,33 x 0,1 = Rs. 8,333

Zatem całkowita kwota podatku od rekordu, którą zapłacisz za 10 lat pracy, wyniesie 8,333 Rs.

Zasada 2:

Jeśli jesteś osobą zatrudnioną na etacie, to nie będziesz mógł odliczyć żadnych swoich wydatków od całkowitej pensji.

Zasada 3:

Możesz skorzystać z odliczeń tylko wtedy, gdy jesteś firmą.

Wnioski:

Tak więc, w skrócie, podatek od rekordu jest rodzajem podatku, który jest nakładany na wynagrodzenie pracowników, którzy pracują przez więcej niż określoną liczbę lat. Będziesz zobowiązany do zapłaty podatku od rekordu tylko wtedy, gdy jesteś osobą zarabiającą.